De Missie van Reach-Aut

Academische Werkplaats Autisme Reach-Aut ontsluit, verbindt en bundelt reeds aanwezige en nieuwe kennis van cruciale zorg- en behandelvragen van mensen met autisme.

 

Er wordt veel onderzoek gedaan naar autisme. Toch is het nog te vaak zo dat de doorstroom van kennis naar de praktijk stagneert. Reach-Aut, Academische Werkplaats Autisme wil hier verandering in brengen. Reach-Aut richt zich op onderzoek in de gehele levensloop en haakt hiermee in op het advies van de Gezondheidsraad over kennisinfrastructuur.

 

De kracht van zorgvragers met autisme en naastbetrokkenen wordt door het realiseren van een duurzame verbinding van wetenschap en praktijk en het delen en verspreiden van kennis versterkt. Zo kunnen zij rekenen op een goede kwaliteit van leven en participatie in de maatschappij die bij hen past. Belangenverenigingen PAS en NVA zijn structureel verbonden aan alle (deelprojecten). De expertise van ervaringsdeskundigen wordt hiermee geborgd en benut.

 

Reach-Aut stemt haar programma af met Academische Werkplaats Autisme Samen Doen! zodat resultaten en producten elkaar aanvullen. ZonMw heeft voor beide werkplaatsen een subsidie toegekend. www.academischewerkplaatsautisme.nl

 

>>Brochure Academische werkplaatsen Autisme

De academische werkplaats autisme Reach-Aut eindigt per juni 2018. Mogelijkheden voor een eventueel vervolg worden onderzocht.