Hoe kun je met autisme zelfstandiger, weerbaarder of gelukkiger door het leven? Om antwoord te krijgen op deze vragen is de afgelopen jaren binnen de academische werkplaats Reach-Aut (research network for autism) een zevental onderzoeken uitgevoerd.

De onderzoeken zijn gedaan in samenwerking met mensen met een autismediagnose, hun familie en betrokken professionals uit verschillende disciplines, zoals zorg, onderwijs, onderzoek en beleid.

 

Binnen de academische werkplaats komt kennis vanuit de wetenschap en praktijk samen. Er is een sterk kennisnetwerk ontstaan waar organisaties én ervaringsdeskundigen actief kennis ontwikkelen en verspreiden. Deze kennis wordt benut in de praktijk, in beleid en in opleiding.

 

Vele praktische resultaten zijn gerealiseerd. Deze zijn terug te vinden onder de thema’s op deze website. De serie factsheets ‘Beter leven met autisme’ geeft een beeld van de belangrijkste resultaten per project. Lees ze hier.

 

Belangenverenigingen PAS en NVA zijn structureel verbonden aan de projecten. De expertise van ervaringsdeskundigen wordt hiermee geborgd en benut.