Project 6: Klinische crisisbehandeling

Wie, wanneer, welke behandeling
 

Wat maakt dat sommige mensen met autisme  een klinische crisisbehandeling nodig hebben en anderen juist niet? En hoe kun je het herstel tijdens en na de opname bevorderen? Dat zijn de vragen die centraal staat binnen dit project. Door risicofactoren in kaart te brengen wordt het mogelijk om een dreigende crisis in een vroeg stadium te signaleren of te voorspellen en tijdig af te wenden met adequate interventies. Daarnaast wordt in kaart gebracht welke kennis en ervaring er in Nederland aanwezig is op het gebied van crisisbehandeling. Hiermee kan de preventie en behandeling van crises bij mensen met autisme worden verbeterd.


Uiteindelijk leidt dit project tot een best-practice richtlijn voor de klinische crisisbehandeling. Op dit moment is het onderzoek nog gaande. 
 

Resultaten

Klik hier voor het overzicht van alle resultaten en producten van project 6. 
 

Factsheet

Download hier de factsheet.

(tekst gaat verder onder de afbeelding

Samenwerking

Dimence (GGz) heeft de leiding over dit project in nauwe samenwerking met het Dr. Leo Kannerhuis. Binnen de projectgroep wordt verder actief samengewerkt met bestaande veldpartners zoals vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties (PAS), GGnet (GGz) en Talant (VG). Het CCE is eveneens betrokken.