Project 5: Multiplex gezinnen 

Succesvolle zelfstandigheidsontwikkeling van jongeren en jongvolwassenen binnen multiplex gezinnen; onderzoek naar beïnvloedende factoren
 

Opgroeien gaat met vallen en opstaan. In dit onderzoek is gekeken naar de zelfstandigheidsontwikkeling van jongeren en jongvolwassenen (16-30 jaar) met autisme die komen uit een gezin waarin niet alleen zijzelf maar ook één of beide ouders autisme hebben; zogenaamde multiplex gezinnen. Wat helpt deze jongeren om zelfstandig te worden?  En helpt het juist wel of niet dat een ouder ook autisme heeft?


Met de kennis uit dit onderzoek kan behandeling geoptimaliseerd worden met als doel om jongvolwassenen uiteindelijk zo tevreden mogelijk te laten wonen, werken, leren, vrije tijd besteden, vriendschappen en liefdesrelaties te onderhouden, met zo min mogelijk professionele hulp.
 

Resultaten

Klik hier voor het overzicht van alle resultaten en producten van project 5. 
 

Factsheet

Download hier de factsheet.

(tekst gaat verder onder de afbeelding)

Samenwerking

De samenwerkingspartners zijn Jonx l Lentis (Dr. l.D.C. (Inge) van Balkom, projectleider namens Leo Kannerhuis Nederland en de franchisepartners binnen Leo Kannerhuis Nederland (Altrecht, Dr. Leo Kannerhuis, GGZ Noord-Holland-Noord, Lister, Leo Kannerhuis Brabant en Leo Kannerhuis Limburg/Mondriaangroep). De volgende veldpartners zijn inhoudelijk meer betrokken dan andere veldpartners gezien hun specifieke expertise: Dr. J.A. (Jeanet) Landsman Afdeling Toegepast GezondheidsOnderzoek (TGO) van UMCG, drs. K.M.A. (Karin) Kalverboer Zorginnovatieforum (ZIF). Om te zorgen dat de stem van mensen met ASS goed gehoord wordt, wordt naast de kenniskring ook gebruikgemaakt van de kennis van de ervaringsraad van Leo Kannerhuis Nederland die bestaat uit een groep mensen met autisme en hun naasten.