Digitale zorgnetwerken

 

12 oktober 2015

 

Dit onderzoek bestaat uit twee deelstudies. Het ene deel richt zich op de achtergronden en ontwikkelingen van digitale zorgnetwerken en het andere op de implementatie en het gebruik daarvan.

De cliënt is de spil in zijn eigen netwerk van ondersteuners. Hiervoor zijn digitale platforms beschikbaar met elk een andere invulling of benadering. De een richt zich meer op de zorg zelf, terwijl de ander het accent legt op het maatschappelijk functioneren. Centrale vraag van dit onderzoek is: wat is de bijdrage van deze platforms aan de kwaliteit van leven van de cliënt.