ervaringsdeskundigen spelen belangrijke rol in aanscherping plan

 

15 juli 2015

 

Dat bleek ook tijdens de startbijeenkomst van juni 2015 van de deelnemers van het Reach-Aut project: Beïnvloedende factoren zelfstandigheidsontwikkeling binnen multiplexgezinnen.

In deze projectgroep werkt een aantal partners van Leo Kannerhuis Nederland samen met veldpartners zoals Dimence. Tijdens de startbijeenkomst van juni is met alle deelnemende instellingen het projectplan vastgesteld en zijn de formulieren, vragenlijsten en draaiboeken besproken. Vanaf 15 september wordt gestart met het includeren van deelnemers.

Projectleider is Dr. Inge van Balkom, Jonx | Autismeteam Noord Nederland en Leo Kannerhuis Nederland.