Ouderen met autisme

 

12 oktober 2015

 

Er is nog te weinig ervaringskennis en wetenschappelijke kennis als het om ouderen met autisme gaat. Eindproduct van deze werkgroep is o.a. een psycho-educatiemodule voor mensen met autisme en hun naasten.

De projectgroep: ‘Transitierijke fases: ouderen met autisme, wat kunnen we nu voor ze doen?’ heeft in het afgelopen jaar hard gewerkt aan het schrijven van de psycho-educatie voor ouderen met ASS. De kenniskring heeft het werkboek van commentaar voorzien en de herziene versie zal binnenkort uitgeprobeerd worden om te kijken of er nog aanpassingen nodig zijn. Deze speciale psycho-educatie kan worden ingezet nadat iemand al reguliere psycho-educatie heeft ontvangen. In januari wordt een start gemaakt met de eerste groepen 55-plussers om te evalueren of dit werkboek inderdaad iets toevoegt.