Startbijeenkomst Reach-aut

 

november 2013

 

Op 21 november 2013 is er een bijeenkomst geweest rondom de start van de academische werkplaats autisme ‘Reach-Aut’. De input uit deze bijeenkomst is gebruikt om de subsidieaanvraag voor de academische werkplaats autisme (bij ZonMw) verder vorm te geven.

 

De bijeenkomst met ruim 60 aanwezigen vanuit alle partners vond plaats bij de UvA in Amsterdam. Gezamenlijk is er invulling gegeven aan de werkstructuur en de projectgroepen. Er kwam een levendige discussie tot stand en de bijeenkomst heeft geleid tot een waardevolle bijdrage vanuit de deelnemende instellingen en belangenbehartigers van mensen met ASS.