Transities in het onderwijs

 

22 december 2016

 

Het project Transities in het onderwijs heeft als doel (online)modules op het gebied van scholing en psycho-educatie te ontwikkelen. De modules zijn bedoeld om CJG-artsen, leerkrachten/interne begeleiders en ouders te helpen bij herkennen en erkennen (en handelen) bij (vermoeden van) ASS bij kinderen van 4 tot 6 jaar op basis van wetenschap, richtlijnen en praktijk. Met hulp van (oud-)leerkrachten, ouders en onderzoekers is de inhoud van e-learningmodule voor leerkrachten inmiddels samengesteld.

We starten nu met de bouw van de module die begin 2017 operationeel is. Ook werken we samen met de projectgroep Transitie peutertijd van Samen Doen! en het LNAJK aan een ouderwebsite.