Transities in het onderwijs

 

12 mei 2015

 

Project 4 richt zich op Transities in het onderwijs: meer weten en beter behandelen. Jacqueline Bailly is projectleider, psychotherapeut en manager zorg bij Sarr, Expertisecentrum Autisme, afdeling Jeugd.
Maarten 't Hof is werkzaam als onderzoeker bij Sarr Expertisecentrum Autisme, Lucertis.

Signalering verbeteren door kennisvermeerdering

Projectleider Jacqueline Bailly: “In project 4 willen we de signalering van autisme bij kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar verbeteren door kennisvermeerdering.  Hoewel er in de afgelopen jaren meer aandacht is gekomen voor de vroegsignalering van autisme, richt deze zich meestal op kinderen tot en met 3 jaar. We weten echter dat transitiefases voor kinderen met autisme voor extra uitdagingen zorgen.

De overgang van de peuterperiode naar de kleuterschool is zo’n transitiefase. Doordat er in deze periode nieuwe eisen aan een kind worden gesteld, kunnen beperkingen in functioneren en presteren sneller opvallen. Professionals die een kind in deze fase zien, zoals docenten, jeugdartsen maar ook veel ouders, hebben (te) weinig kennis over de signalen van autisme. Hierdoor blijft gepaste hulp voor het kind mogelijk te lang achterwege.”

 

Ontwikkeling en effect educatiemodules

Bailly: "We gaan educatiemodules bouwen en op hun effect onderzoeken, waarin we zowel de wetenschappelijke evidentie als de ervaringen vanuit de praktijk verwerken. De vraagstelling van ons project bestaat uit drie delen:
1. Wat is er bekend in de literatuur over autisme-modules voor leerkrachten, CJG-artsen en ouders?
2. Hoe kunnen de jeugd-GGZ, CJG, school en ouders zo goed mogelijk samenwerken in het belang van het jonge kind met autisme?
3. Wat is het effect van het onderwijzen van leerkrachten, CJG-artsen en ouders?
Een goede samenwerking tussen de verschillende partijen rondom het kind is hierin van essentieel belang, zeker nu er zoveel verandert in het onderwijs, de jeugdzorg en de jeugd-GGZ.  We zijn gezamenlijk aan het onderzoeken en uitproberen hoe we de verschillende partijen kunnen laten samenwerken en elkaar aanvullen, met het belang van het kind voorop.”

Samenwerking binnen het project

"De samenwerking tussen de verschillende partijen en organisaties is de kern van ons project", vervolgt Bailly. "Zo hebben we voor de ontwikkeling/het vormgeven van de educatiemodules werkgroepen opgezet die bestaan uit mensen van verschillende disciplines, zoals jeugdartsen, beleidsmedewerkers, psychologen, onderwijsdeskundigen en ervaringsdeskundigen. De samenwerkingen binnen dit project zijn daarnaast bovenregionaal en we werken, naast de partners in onze regio (regio Rijnmond), samen met o.a. de Jutters in de regio Haaglanden en Heliomare in Noord-Holland.
Wat zo interessant is aan dit project, is dat alle partijen die we benaderen enthousiast zijn en graag die samenwerking aan willen gaan om de signalering en zorg voor jonge kinderen met autisme te verbeteren.”

 

Promovendus Maarten ‘t Hof

“Mijn opdracht binnen onze werkgroep is letterlijk om de wetenschap (richtlijnen/literatuur) met de praktijk te verbinden en om zo educatiemodules t.b.v. de signalering van autisme in de leeftijd van 4-6 jaar te ontwikkelen die zowel door de wetenschap als de praktijk ondersteund worden. Daarnaast zal ik onderzoek doen naar het effect van deze educatiemodules. Het vinden van de balans tussen wetenschap en praktijk is een mooie opdracht. Dit komt mede doordat je erg goed merkt dat beide niet zonder elkaar kunnen en elkaar uitstekend aanvullen, en je daarnaast samenwerkt met een scala van mensen en instellingen.”

't Hof is geboren in 1984 in Rotterdam. Hij heeft gestudeerd in Utrecht en na een Bachelor in Kinder- en jeugdpsychologie de Master Jeugdstudies bij de Faculteit Psychologie afgerond. Hij is momenteel werkzaam als onderzoeker bij Sarr Expertisecentrum Autisme, Lucertis. Zijn promotieonderzoek gaat over de vroegdetectie van autisme (Reach-Aut project) en over de relatie tussen autisme en eetgedrag (Generation-R studie vanuit het Erasmus MC-Sophia kinderziekenhuis). Promotor: Prof. Dr. Wijbrand Hoek (Parnassia Academie;  RUG, Groningen; Columbia University, New York), copromotor: Dr. Wietske Ester (Sarr Expertisecentrum Autisme, Lucertis).