academische werkplaats Reach-Aut

 

Missie

Hoe kun je met autisme zelfstandiger, weerbaarder of gelukkiger door het leven? Om antwoord te krijgen op deze vragen is de afgelopen jaren binnen de academische werkplaats Reach-Aut (REsArCH network for AUTism) een zevental onderzoeken uitgevoerd. Doel van de werkplaats is het welzijn van mensen met autisme en naastbetrokken te verhogen. 
 

De onderzoeken zijn uitgevoerd samen met mensen met een autismediagnose, hun familie en betrokken professionals. Binnen de academische werkplaats komt kennis vanuit de wetenschap en praktijk samen. Er is een sterk kennisnetwerk ontstaan, waar organisaties én ervaringsdeskundigen actief kennis ontwikkelen, verspreiden en elkaar weten te vinden om kennis te delen. Diverse expertises komen hier samen: praktijk, zorg, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en beleid.

Thema´s

Reach-Aut richt zich op de volgende thema’s:

#1 Risico- en succesfactoren gedurende de levensloop

#2 Betere kwaliteit van leven door zorgnetwerken

#3 Kennis over genetica en autisme breed verspreid

#4 Verbeteren van de samenwerking tussen zorg en onderwijs

#5 Zelfstandigheidsontwikkeling van jongeren binnen multiplex gezinnen

#6 Klinische crisisbehandeling voor mensen met autisme

#7 Ouderen met autisme

Doel Reach-Aut: Een sterke kennisinfrastructuur zodat de kwaliteit van leven van mensen met ASS en naastbetrokkenen verhoogd wordt.

Visie

Reach-Aut staat voor multidisciplinaire, sector overstijgende samenwerking. We ontwikkelen en verspreiden aanwezige én nieuwe kennis over zorgvragen in de levensloop van mensen met autisme.

 

We richten ons op risico- en succesfactoren die het welbevinden van mensen met autisme beïnvloeden. Deze kennis vergaren we met een multidisciplinaire samenwerking, waarin diverse disciplines en ervaringsdeskundigen samenkomen. We verspreiden de kennis, zodat deze ten goede komt aan een zo groot mogelijke doelgroep, in de praktijk, op beleidsniveau en in opleiding. Dit draagt bij aan het verbeteren van de zorg, met als doel om mensen met autisme een goede kwaliteit van leven te bieden en te laten deelnemen in de maatschappij.

 

Organisatie

De organisatie van Reach-Aut bestaat uit een stuurgroep, een aantal kernpartners, geassocieerde partners en veldpartners. De stuurgroep van Reach-Aut bestaat uit vertegenwoordigers van de kernpartners en de geassocieerde partners. Een afgevaardigde van de belangenbehartigers van mensen met autisme maakt eveneens deel uit van de stuurgroep. 


Thema's