Mensen met autisme, naastbetrokkenen, zorggevers, beleidsmakers en onderzoekers werkten samen in zeven projectgroepen. De projectgroepen richtten zich op thema’s die:

  1. voor de gehele levensloop van belang zijn zoals risico- en succesfactoren, zorgnetwerk, genetische counseling; 
  2. aandacht behoeven omdat het gaat om transitierijke levensfases waar aanwezige kennis te weinig wordt benut, zoals jeugd en 55+,
  3. complexe problematiek en forse hulpvragen betreffen waar voor zorg én beleid veel winst te behalen is zoals klinische crisishulpverlening en multiplex gezin.

In 2018 leverden de projectgroepen concrete producten op die direct inzetbaar zijn binnen o.a. de zorg of het beleid aangaande mensen met autisme. Het doel was om meer inzicht te krijgen in de risico- en succesfactoren die gedurende de levensloop het welbevinden van mensen met autisme beïnvloeden.
 

Factsheet

Hoe verschillend de onderzoeken ook waren, één ding hadden ze gemeen. We deden ze allemaal in samenwerking met mensen met een autismediagnose, hun familie en betrokken professionals. En van die samenwerkingen hebben we veel geleerd. Wat? Dat staat in deze factsheet (klik om te downloaden).

 

 

 

 


Thema's