Projecten

Mensen met autisme, naastbetrokkenen, zorggevers, beleidsmakers en onderzoekers werken samen in zeven projectgroepen.


De projectgroepen richten zich op thema’s die:

 1. voor de gehele levensloop van belang zijn zoals risico- en succesfactoren, zorgnetwerk, genetische counseling,
 2. aandacht behoeven omdat het gaat om transitierijke levensfases waar aanwezige kennis te weinig wordt benut, zoals jeugd en 55+,
 3. complexe problematiek en forse hulpvragen betreffen waar voor zorg én beleid veel winst te behalen is zoals klinische crisishulpverlening en multiplex gezin.

 

Doelstelling is om meer inzicht te krijgen in de risico- en succesfactoren die gedurende de levensloop het welbevinden van mensen met autisme beïnvloeden. In 2018 leveren de projectgroepen concrete producten op die direct inzetbaar zijn binnen bijvoorbeeld de zorg of het beleid aangaande mensen met autisme.

 

Projectendefinities

De volgende projecten zijn gedefinieerd:

 1. Levensloop: wat zijn belangrijke risico- en succesfactoren gedurende de levensloop? factsheet
 2. Zorgnetwerk: betere kwaliteit van leven door betere organisatie van zorg? factsheet
 3. Van genetisch laboratorium naar patiënt: kennis delen en samen beslissen. factsheet
 4. Transities in het onderwijs: meer weten & beter handelen. factsheet
 5. Succesvolle zelfstandigheidsontwikkeling binnen multiplex gezinnen: beïnvloedende factoren. factsheet
 6. Klinische crisisbehandeling voor mensen met autisme: wie, wanneer, welke behandeling. factsheet
 7. Transitierijke fases: ouderen met autisme. Wat kunnen we nu voor ze doen? factsheet

 

Beoogde projectresultaten

De verschillende projecten hebben eigen projectresultaten beschreven zoals:

 1. (beleids)Adviezen in de vorm van factsheets en draaiboeken.
 2. Online tools met modules voor het delen van kennis en toegankelijke informatie voor mensen met autisme.
 3. Een model voor een duurzaam samenwerkingsnetwerk rondom jonge kinderen met autisme (school, CJG-artsen en zorg en behandeling).
 4. Inzicht in effect van o.a. netwerken en pilots met interventies.
 5. Best-practice richtlijnen over verbetering van inzicht, behandeling en ondersteuning van mensen met autisme.

De exacte resultaten per project worden in een later stadium ingevuld.