Kernpartners

De Universiteit van Amsterdam (UvA) en het Dr. Leo Kannerhuis zijn de kernpartners van Reach-Aut. In 2011 hebben deze twee organisaties een leerstoel ‘Autisme’ ingesteld en in juli 2013 zijn zij gestart met een academische werkplaats die gericht is op het verbinden van wetenschaps- en praktijkkennis over autisme.

 

Geassocieerde partners

Dimence, HAN, Lucertis (onderdeel van de Parnassia groep), UMCU en VU zijn de geassocieerde partners van Reach-Aut. De partners van Leo Kannerhuis Nederland behoren ook tot de geassocieerde partners. Leo Kannerhuis Nederland is een franchise-organisatie die bestaat uit de praktijkorganisaties: Altrecht, Amarant/Leo Kannerhuis Brabant, Dr. Leo Kannerhuis, GGZ Noord-Holland-Noord, Jonx/Lentis/Autisme Team Noord Nederland, Mondriaan/Leo Kannerhuis Limburg, Parnassia Groep en Lister (voormalig SBWU).

 

Naast de middelen die door de kernpartners worden ingebracht brengen de geassocieerde partners aanvullende middelen (menskracht en financiële middelen) in. De geassocieerde partners vervullen meestal ook een projectleidersrol en werken samen in projectgroepen.

 

Veldpartners

De veldpartners van Reach-Aut zijn zorgvragers, naastbetrokkenen, patiëntenorganisaties en organisaties die werken met of voor mensen met autisme. De veldpartners leveren input voor de projectgroepen en werken mee in de pilots voor de implementatie van producten.