Project 3: van genetisch laboratorium naar patiënt

kennis delen en samen beslissen
 

Onderwijsproducten

De e-learning “Genetica en psychiatrie” is bedoeld voor diverse hulpverleners, zoals psychiaters, psychologen, verpleegkundig specialisten, of huisartsen*. De e-learning omvat verschillende modules:

(1) een basismodule genetica,

(2) een module “erfelijkheid",

(3) een module “wetenschap",

(4) een module “dysmorfologie",

(5) een module “werkwijze", en

(6) een module “patiënt".

De modules bieden de hulpverlener handvaten om in de klinische praktijk om te gaan met genetica vraagstuk. Meer informatie, klik hier.

*De e-learning wordt breed toegepast, maar is op dit moment nog geen op zichzelf staande module die beschikbaar is en zonder begeleiding/ondersteuning kan worden doorlopen. Dat proces is nog gaande.
 

Artikel

Fiksinski, A.M. (2016).

Engagement met autisme, 43(2) 23-25.
 

Hoofdstuk in een boek

Vorstman, J. A. S. (2016). Genetica en ontwikkeling. In W. G. Staal, J. A. S. Vorstman, & R. J. van der Gaag (Red.), Leerboek ontwikkelingsstoornissen in de levensloop. Een integrale medische en psychologische benadering (pp. 47–57). Utrecht, Nederland: De Tijdstroom.
 

Presentaties breed publiek

Fiksinski, A.M. (11-03-2016). Genetica en Autisme in de spreekkamer. Nationaal Autisme Congres 2016: Oral presentation. Rotterdam, Nederland: de Doelen ICC.
 

Posterpresentatie

  • Fiksinski, A.M., Vorstman, J.A.S., De Jonge,M.V., Scheepers, F.E. (24-03-2017). Genetica in de spreekkamer. Nationaal Autisme Congres 2017. Rotterdam, Nederland: de Doelen ICC.
  • Fiksinski, A.M., J.A.S. Vorstman, M.V. De Jonge, F.E. Scheepers (oktober 2016). Genetica in de spreekkamer.
     

Beeldmateriaal