Project 6: Klinische crisisbehandeling
 

Presentaties breed publiek

  • Bloemert, H. (02-12-2015). Factoren van invloed op de intensiteit van de behandeling van patiënten met een autismespectrumstoornis en het geassocieerde herstel. Symposium Wetenschap en praktijk – samen sterk! Cluster Ontwikkelingsstoornissen Dimence: Lezing . Deventer: Nederland.
  • Bloemert, H. (juni 2017). Symposium Noordelijke netwerkdag Verpleegkundig Specialisten : Lezing. Groningen, Nederland.
  • Bloemert, H., van Meijel, B., Sizoo, B.B. &. Verhoeven, E.W.M. (18-10-2018). Intensive Specialized Autism Care Study (ISAC study): precipitating and recovery processes; preliminary results. International Conference on Crisis, Coercion and Intensive Treatment in Psychiatry (CCITP): Lezing. Rotterdam, Nederland: de Doelen ICC.
  • Bloemert, H. (16-06-2016). Factoren van invloed op de intensiteit van de behandeling van patiënten met een autismespectrumstoornis en het geassocieerde herstel. Nationaal Congres Ggz Verpleegkunde: Oral presentation. Ede, Nederland: Congrescentrum ‘De Reehorst’.
     

Posterpresentaties

Beeldmateriaal

Intensieve specialistische behandeling bij autisme - interview Hendrikje Bloemert. Autisme TV (oktober 2018).