Project 7: Ouderen met ASS

Wat kunnen we nu voor ze doen?
 

Ouderen (55+) met autisme zijn een vergeten groep binnen het autisme onderzoek. Instellingen met een oudere doelgroep in huis zijn ieder voor zich het wiel aan het uitvinden omdat er zowel weinig ervaringskennis als wetenschappelijke kennis is met betrekking tot deze doelgroep. Bij een grootschalig fundamenteel onderzoek (Autism & aging: A double jeopardy) is de centrale vraag of het verouderingsproces anders verloopt bij mensen met autisme. Dit onderzoek leverde in 2014 veel nieuwe kennis op over symptomatologie, comorbiditeit en cognitie. Deze wetenschappelijke kennis (zie o.a. Geurts & Visser, 2011; Happé & Charlton, 2012) in combinatie met de reeds aanwezige ervaringskennis van clinici en mensen met autisme zou een rijke bron moeten zijn om ouderen met autisme en hun omgeving te informeren. 


Alle huidige kennis over ouder worden met autisme is gebundeld in de psycho-educatie voor ouderen met een autismespectrumstoornis, genaamd ‘Ouder & Wijzer’. Deze is ontwikkeld binnen de Academische Werkplaats Autisme Reach-Aut in continue samenspraak met de kenniskring van volwassenen met autisme, onderzoekers, en clinici. Reguliere psycho-educatie gaat over autisme zelf, deze aanvullende psycho-educatie gaat vooral dieper in op het ouder worden voor mensen met autisme.

 

Resultaten

Klik hier voor het overzicht van alle resultaten en producten van project 7. 
 

Factsheet

Download hier de factsheet.

(tekst gaat verder onder de afbeelding)

Samenwerking

UvA (Hilde Geurts), Dr. Leo Kannerhuis, Workhome Dr. Leo Kannerhuis en GGZ NoordHolland-Noord, Specialistisch centrum Ouderenpsychiatrie, PAS, NVA.