Project 4: Transities in het onderwijs 

Meer weten en beter behandelen
 

Vroegtijdige onderkenning van autisme c.q. vroeg inzetten van interventies is belangrijk om het functioneren op latere leeftijd te verbeteren. Het vermoeden is dat vooral overgangen, of transities, ingewikkeld zijn voor kinderen met autisme omdat er sprake is van verandering en onvoorspelbaarheid. Dit kan leiden tot probleemgedrag, zoals agressie. De overgang naar de basisschool (groep 1 en 2) is zo’n belangrijke transitiefase. De autisme is dan soms, maar vaak niet, onderkend. Voor een goede ondersteuning is nodig dat de sensitiviteit van betrokkenen (CJG artsen, ouders en leerkrachten) wordt vergroot, en signalen van autisme snel worden herkend.

Ouders en relevante professionals moeten voldoende kennis van autisme hebben om het kind adequaat voor te bereiden op, en te ondersteunen tijdens, de transitie. Het idee is dat kinderen met autisme niet, of korter, door de GGz hoeven te worden behandeld als de professionals wel over de benodigde kennis beschikken. Er zijn inmiddels diverse (online) modules ontwikkeld voor CJG artsen, ouders en leerkrachten. In dit project worden deze modules in een geregisseerd samenwerkingsproces geïmplementeerd en geëvalueerd.
 

Resultaten

Klik hier voor het overzicht van alle resultaten en producten van project 4. 
 

Factsheet

Download hier de factsheet.

(tekst gaat verder onder de afbeelding)

Samenwerking

Projectleider: Drs. Jacqueline Bailly, Lucertis I Parnassiagroep
Promovendus: Maarten van ‘t Hof

CJG Rijnmond, Scholen, NVA, Gemeente, GGZ